Actievoorwaarden Whisky actie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de whisky actie ‘Maak kans op de Millstone geschenkkist', hierna te noemen: actie, die wordt georganiseerd door BarberSociety B.V.

 1. Deelname aan de actie is gratis.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 3. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 4. Deelname vindt plaats wanneer deelnemer een email heeft gestuurd naar info@barbersociety.com met de gevraagde gegevens: argumentatie (waarom wil jij deze prijs winnen), naam en adresgegevens.
 5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 6. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 7. Deze actie loopt tot 15 november 2018. Je kunt deelnemen aan de actie door te vertellen waarom jij deze Millstone geschenkkist wilt winnen. Onder de inzenders met de beste argumentatie, worden 3 geschenkkisten verloot. De winnaars worden bepaald door BarberSociety B.V. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen en op de facebook pagina van BarberSociety magazine.
 9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 11. BarberSociety is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, zoals de door haar verstrekte prijzen.
 12. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je BarberSociety hierbij toestemming om je naam, je inzending en beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld te gebruiken voor welke uitingen dan ook.
 13. Bij deelname aan de winactie geef je BarberSociety en Zuidam distillers toestemming om je gegevens te gebruiken wanneer je de winnaar bent.
 14. De persoonsgegevens die worden verkregen, worden alleen gebruikt door BarberSociety en worden niet verstrekt aan derden, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is voor het uitreiken van de prijs.
 15. Medewerkers van BarberSociety en Zuidam Distillers zijn uitgesloten van deelname.
 16. BarberSociety kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 17. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal BarberSociety hiervoor zorg dragen.
 18. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door BarberSociety.
 19. BarberSociety handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 20. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 21. Prijswinnaars verklaren akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 22. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 23. Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met ons op via: +31(0)6 54 212 432 of info@barbersociety.com